Резултати

 

 

Изготвен списък, анализ на заинтересованите страни и методология за въвличане в проектните дейности и информиране, включващ максимално широк кръг заинтересовани страни.

Изготвени са плакат и брошура – налични в електронен и печатен вариант.

Проведена е стартиращата прес-конференция по проекта (5 юли 2018г.) – можете да намерите запис на прес-конференцията в БТА.

Font Resize