d2

 ‘

 

Дейност 2:

Създаване на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво между всички заинтересовани страни в процеса на социално включване на хората с увредено зрение, в това число и за деца и семейства в риск и утвърждаване на добри практики.

Целта на тази дейност е да обвърже в една добре структурирана и работеща мрежа всички заинтересовани страни в процеса на социално включване на хората с увредено зрение.

Видео срещи с бивши ученици от училища  за деца с нарушено зрение и техните  разкази за своята реализация.

Видео визитки на ученици от училище “Луи Брайл”

Видео интервюта с работодатели

Организации в мрежата

 

 

Font Resize